Σήμερα, περισσότερο από ποτέ ο ρόλος του αυτοματισμού, της μηχανοργάνωσης, της σωστής, έξυπνης, γρήγορης και προσαρμόσιμης πληροφόρησης είναι καθοριστικός για την επιβίωση και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.
Σύντομα θα γίνει επιτακτική η ανάγκη αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων με συναλλασσομένους κάθε μορφής (τράπεζες, δημόσιο, πελάτες, προμηθευτές).

Οι ανάγκες αυτές απαιτούν σύγχρονες ευέλικτες, ανοικτές εφαρμογές, οι οποίες:

  1. Εκμεταλλεύονται τις σημερινές επικοινωνιακές δυνατότητες και επικοινωνούν με τον εταιρικό περίγυρο καταργώντας έτσι πολλές μετακινήσεις και χειροκίνητες διαδικασίες.
  2. Καταλαβαίνουν και αυτοματοποιούν τις εταιρικές διαδικασίες και κανόνες.
  3. Έχουν υψηλή διαθεσιμότητα και δεν απαιτούν χρονοβόρες εργασίες υποστήριξης.
  4. Επικοινωνούν με τις υπόλοιπες εφαρμογές γραφείου.
  5. Προσαρμόζονται γρήγορα εύκολα και χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού.
  6. Πληροφορούν γρήγορα με κατανοητό και ευέλικτο τρόπο.
  7. Έχουν λογικό κόστος αρχικής επένδυσης και χαμηλό κόστος λειτουργίας.

Όραμα και αποστολή μας είναι να παίξουμε καθοριστικό ρόλο:

  1. Στον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση των εταιρικών διαδικασιών των πελατών μας.
  2. Στην παροχή σύγχρονης άμεσης πληροφόρησης προσαρμοσμένης στις σημαντικές εταιρικές διαστάσεις.
  3. Στην δραστική μείωση του λειτουργικού και μηχανογραφικού κόστους της επιχείρησης.