Στην Infosector πιστεύουμε ότι το λογισμικό & οι επικοινωνίες ειναι ενιαίο σύνολο. Πιστεύουμε επίσης ότι τα κλασσικά τηλεφωνικά κέντρα ειναι παρελθόν.

Ενα σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να εχει τουλάχιστον τις παρακάτω δυνατότητες:

  • Ενοποίηση των σταθερών και κινητών τηλεφωνων της εταιρείας. Τα κινητά πρέπει να ειναι εσωτερικοί αριθμοί και να επικοινωνούν δωρεάν.
  • Ενοποίηση υποκαταστημάτων της εταιρείας με δωρεάν επικοινωνία μεταξύ τους.
  • Το ίδιο και με το δίκτυο συνεργατών που διαθέτει τηλεφωνικό κεντρο της ίδιας τεχνολογίας.
  • Web based εφαρμογή για τεχνική υποστήριξη απο μακριά με χαμηλό κόστος
  • TAPI Driver για σύνδεση με Outlook και το CRM της επιχείρησης
  • Ενσωματωμένη υπηρεσία fax as e-mail
  • Δυνατότητα σύνδεσης με οποιοδήποτε πάροχο Voip για δραστική μείωση του τηλεφωνικού κόστους

Στα πλαίσια αυτά η Infosector σε συνεργασία με τους παρακάτω οίκους έχει υλοποιήσει έργα προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις τηλεφωνίας.