Οι επιχειρήσεις εντατικής λιανικής (Super & mini Markets, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα ρουχισμού, οπτικών, αλυσίδες cafe) εχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες στη μηχανογραφική τους υποδομή.

Πρώτη και κύρια ειναι η δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργίας.  Εκτός απο αυτήν όμως υπάρχουν κι άλλες ανάγκες όπως:

 • Γρήγορη απόκριση και καταχώριση λιανικής πώλησης και είσπραξης.
 • Πολλαπλοί τρόποι είσπραξης στην απόδειξη λιανικής (μετρητά, κάρτες, αξιόγραφα, ξένα νομίσματα).
 • Διαχείριση πιστωτικών καρτών και δόσεων – έλεγχος ορθότητας χρεώσεων από Τράπεζες.
 • Διαχείριση Barcodes οποιουδήποτε τύπου.
 • Διαχείριση επιστρεφομένων ειδών με χρωματική ένδειξη στην ίδια απόδειξη.
 • Διαδικασία κράτησης προϊόντος με προκαταβολή και συμψηφισμός προκαταβολής στην απόδειξη.
 • Συγκεντρωτική λογιστικοποίηση λιανικής ανά ημέρα.
 • Ταμειακός έλεγχος ανά ημέρα, θέση εργασίας και τρόπο πληρωμής.
 • Αυτόματο Replication που εξασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία της λιανικής ακόμα και σε περίπτωση πτώσης της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης.
 • Άμεση πληροφόρηση αποθεμάτων ειδών για όλα τα καταστήματα της αλυσίδας.
 • Δυνατότητα εφαρμογής κοινών τιμοκαταλόγων και εκπτωτικών πολιτικών.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης και πληροφόρησης από πολλαπλές εταιρείες (multi company) και διαχείριση οποιουδήποτε οργανωτικού μοντέλου αλυσίδας (ιδιόκτητα, franchise, master franchisees κ.λπ.)
 • Αυτόματη αποστολή δεδομένων μεταξύ εταιρειών που εγγυάται κοινά αρχεία ειδών, τιμοκαταλόγων σε όλες τις εταιρείες της αλυσίδας.
 • Αυτόματοι διεταιρικοί μετασχηματισμοί παραστατικών (πχ αποστολή εμπορευμάτων από τη χονδρική γίνεται αυτόματα εισαγωγή στην εταιρεία λιανικής ή το franchisee) που δε επιβάλλουν διπλοκαταχωρίσεις.
 • Διαδικασίες αυτοματοποιημένης παραγγελιοδοσίας, ελέγχου καθυστερήσεων παραλαβών και διαδικασιών εισαγωγής από το εξωτερικό.
 • Αναφορές πωλήσεων, αποθεμάτων, δαπανών κλπ για όλη την αλυσίδα (πολυεταιρικές αναφορές) και ανά franchise ή ιδιόκτητο κατάστημα. Η ανάλυση των πωλήσεων κατά ποσότητα, τζίρο και μικτό κέρδος γίνεται ανά ομάδες ειδών, κατάστημα, πωλητή, γεωγραφική ζώνη κλπ. με % συμμετοχής καθενός στο σύνολο.
 • Συλλογή στοιχείων προτιμήσεων πελατών και ανάπτυξη σταθερών σχέσεων με τους πελάτες (loyalty πελατών) μέσω συστημάτων καρτών επιβραβεύσεων (bonus cards κλπ).

Η Infosector σε συνεργασία με τους πιο εξειδικευμένους οίκους στο χώρο εχει υλοποιήσει εργα σε αλυσίδες λιανικής πώλησης και έχει να προσφέρει λύσεις αιχμής.