Με τον όρο «Πληροφορική εν κινήσει» (mobile computing) εννοούμε  τη  διαθεσιμότητα λειτουργικότητας των μηχανογραφικών εφαρμογών σε κινούμενους εργαζόμενους που ειναι πιά ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση.

Ανάγκες κινητής λειτουργικότητας υπάρχουν σε πολλούς τομείς όπως:

Εντός της επιχείρησης:

  • Απογραφή
  • Συλλογή παραγγελιών (picking)
  • Δειγματοληπτικός έλεγχος τιμών
  • Παραλαβή

Εκτός της επιχείρησης:

  • Παραγγελιοληψία
  • Διαχείρηση δοσοληψιών εν κινήσει (εισπράξεις κλπ)
  • Τιμολόγηση επ” αυτοκινήτου
  • Διαχείριση πωλητών & τεχνικών (mobile CRM)

Στους τομείς αυτούς η Infosector διαθέτει σημαντική εμπειρία & εχει αναπτύξει εφαρμογές σε συνεργασία με τους σημαντικότερους παραγωγούς λογισμικού στο χώρο για όλα τα διαθέσιμα περιβάλλοντα (Windows, Android & IOs)