Η διαχείριση των μη οικονομικών πελατειακών σχέσεων (CRM) αποτελει συνεχώς αναδεικνυόμενη ανάγκη για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Το CRM χωρίζεται σε πολλους τομείς. Οι δυο πιο κύριοι τομείς που απασχολούν σήμερα τις επιχειρήσεις ειναι:

  • το Sales CRM το οποίο χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τις πωλήσεις με καμπάνιες, παρακολούθηση ευκαιριών πωλήσεων (leads), μαζική & στοχευμένη επικοινωνία με πελάτες μεσω ηλεκτρονικών μέσων (e-mail, SMS, Newsletters), διατήρηση ίχνους επικοινωνίας και ενεργειών εξυπηρέτησης κλπ.
  • το Service CRM. Πολύ χρήσιμο εργαλείο για την βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών. Αφορά κυρίως επιχειρήσεις που δεν ειναι αμιγώς εμπορικές, αλλά παρέχουν & υπηρεσίες. Χρησιμοποιείται για την καταγραφή αιτημάτων πελατών, ομαδοποίηση, προγραμματισμό, ανάθεση σε εσωτερικούς πόρους, καταγραφή ενεργειών κλπ.

Στήν αγορά υπάρχουν σήμερα αποσπασματικές εφαρμογές που εξυπηρετούν τις παραπάνω ανάγκες αλλά ειναι ασύνδετες με το πρόγραμμα εμπορικής & οικονομικής διαχείρισης των επιχειρήσεων κάτι που στην ουσία ακυρώνει τη χρησιμότητά τους. Το σημαντικό ειναι η εφαρμογή CRM να ειναι συνδεδεμένη ώστε να δινει συνολική εικόνα του πελάτη & ιστορικό της σχέσης. Επισης εξ ίσου σημαντικό ειναι να συνδέεται αυτόματα το τμήμα παροχής υπηρεσιών με το CRM κάτι που οδηγεί σε αυτόματη και τεκμηριωμένη τιμολόγηση των υπηρεσιών.

Τέλος αν η υλοποίηση ειναι σωστή, όλα τα παραπάνω, μαζί με στοιχεία απο την εμπορική διαχείρηση, οδηγούν στο analytical CRM, σημαντικό εργαλείο για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων & σχεδιασμού στρατηγικών marketing.

Σήμερα αρχίζει να βρίσκει έδαφος κι ο τομέας του Mobile CRM που ειναι σημαντικό εργαλείο για τα τμήματα πωλήσεων των επιχειρήσεων.

Στην Infosector έχουμε υλοποιήσει σημαντικά εργα CRM σε πολλές επιχηρηματικές δραστηριότητες & διαθέτουμε την τεχνογνωσία ώστε το CRM να δώσει σημαντική ώθηση & προσανατολισμό στην επιχείρησή σας. Επικοινωνήστε μαζί μας περισσότερες λεπτομέρειες.