Ζητάμε συμβούλους για στελέχωση του τμήματος υποστήριξης Εμπορικών – Λογιστικών εφαρμογών (ERP).

Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας
 • Καλές επικοινωνιακές δυνατότητες.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτ/του & μοτοποδηλάτου
 • Διάθεση για μάθηση
 • Επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία στον τομέα

Αποδοχές

 • Πλήρης απασχόληση με ικανοποιητικο πακέτο αποδοχών & έξτρα παροχών αναλόγως απόδοσης
 • Αριστο περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση & πιστοποιήσεις στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα
 • Γρήγορη εξέλιξη
 • Σταθερή, μόνιμη εργασία