Από 1/8/2015 μπήκε σε λειτουργία η νέα μας ηλεκτρονική τιμολόγηση. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία S1 e-invoice. Είναι μια υπηρεσία cloud πιστοποιημένη από το ΥΠΟΙΚ η οποία διασφαλίζει την εγκυρότητα των παραστατικών, τη διαδικασία παραλαβής & ηλεκτρονικής υπογραφής καθώς και την αρχειοθέτησή τους για όσο διάστημα απαιτεί ο νόμος. Δειτε περισσότερα στο

Categories: News